انواع میلگرد

همه ما میدانیم که ساختمانهایی که با اسکلت بتنی ساخته میشوند بی شک از میلگرد در آنها استفاده خواهد در واقع به عنوان آرماتور در بتن مسلح (بتن آرمه) قرار می گیرد. میلگرد با توجه به جنس و مشخصه های آن دارای انواع مختلفی هستند که به شرح آن خواهیم پرداخت

  1. میلگرد A1 : ( میلگرد نرم بدون آج )
  2. میلگرد A2 : ( میلگرد نیمه سخت با آج ساده )
  3. میلگرد A3 : ( میلگرد سخت با آج پیچیده )